Dl. vicedirector al ICJP al AȘM, prof., dr. hab. Victor JUC la 50 de ani

Adresăm sincere felicitări cu urări de multă sănătate, bunăstare, perseverență și noi realizări dlui vicedirector al ICJP al AȘM, profesor, doctor habilitat în politologie, Victor Juc, cu ocazia jubileului de 50 ani de la naștere.

Stimate coleg și profesor Victor Juc, din numele întregului colectiv al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, vă asigurăm de stima și întreaga noastră considerațiune! Apreciem foarte înalt realizările deosebitele ale Domniei Voastre în ceea ce privește activitatea managerială în cadrul ICJP al AȘM, precum și în domeniul cercetării și investigației științifice, unde ați promovat performanța academică, dând dovadă de calități deosebite și de o vocație certă de om de știință și promotor în societate al cauzei științei și cercetării.

Domnia Voastră a lăsat și continuă să lase în urmă numeroși și talentați discipoli, prestația Domniei Voastre în domeniul pregătirii cadrelor tinere de cercetători fiind una greu de egalat. Iar în sfera dezvoltării conceptuale a domeniului Relațiilor Internaționale implicarea Domniei Voastre s-a remarcat prin abordarea oportună a celor mai stringente probleme cu care se confruntă societatea din Republica Moldova și comunitatea internațională. Cercetările realizate de Domnia Voastră pot fi apreciate fără rezerve ca devenind, în ultimele decenii, o importantă direcție științifică pentru Institutul nostru. Toate aceste rezultate sunt înalt apreciate de întreaga comunitate academică grație prestației deosebite a Domniei Voastre.

La mulți ani cu bucurie și mari realizări pe viitor, stimate domnule prof., dr. hab. Victor Juc!

Director al ICJP al AȘM, prof. univ., dr. hab. Valeriu CUȘNIR,

Secretar ştiinţific al ICJP al AȘM, conf. univ., dr. Serghei SPRINCEAN

Media: