Elaborarea și prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2020

În conformitate cu informația publicată pe site-ul ANCD de prezentare a rapoartelor privind implementarea proiectelor din concursul Program de Stat (2020-2023), prin care se solicită prezentarea rapoartelor anuale (conform modelului aprobat), însoțit de decizia de aprobare a Consiliului științific al ICJPS, și transmiterea lor pe suport de hârtie și electronic către Academia de Științe a Moldovei până la 01 decembrie 2020, în cadrul ICJPS se vor organiza audieri ale rapoartelor privind activitatea de cercetare pentru perioada de referință, după cum urmează:

  • Proiectul 20.80009.1606.13 Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană (conducătorul proiectului: dr., conf. cercet. MOCANU Victor) - marți, 17.11.2020, ora 10.00;
  • Proiectul 20.80009.1606.05 Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (conducătorul proiectului: dr. hab., prof. univ. CUȘNIR Valeriu) - marți, 17.11.2020, ora 13.00.
  • Proiectul 20.70086.13/COV Atenuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova (conducătorul proiectului: dr. hab., conf. univ. SPRINCEAN Serghei) - joi, 19.11.2020, ora 10.00.
  • Proiectul 20.70086.20/COV Politici publice bazate pe dovezi în perioada pandemiei COVID19: Perspectivele aplicării practice a concepțiilor „Guvernării deschise” și „Științei deschise” în Republica Moldova (conducătorul proiectului: dr. ROȘCA Alexandru S.) - joi, 19.11.2020, ora 13.00.
  • Ședința lărgită a Consiliul Științific al ICJPS de audiere și aprobare a celor patru rapoarte - marți, 24.11.2020, ora 11.00.

Link către avizul ANCD și Instrucțiunea respectivă, referitor la raportarea anuală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării: https://cutt.ly/GgZpnSK

Modelul de raportare anuală către ANCD se anexează.

 

Media: