Lansare de Carte

Luni, 20 mai 2019, ora 11.00, în Sala Mică a AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt), va avea loc un eveniment de Lansare de Carte cu referință la lucrările:

- Politica externă și diplomația României pe parcursul unui secol de la înfăptuirea României Mari. Volumul I. Momente cruciale; Volumul II, România, factor activ în viața internațională. Coordonator: Ion M. ANGHEL, profesor universitar, doctor. Volume apărute la Editura Academiei Române (2018) în Colecția „Civilizația românească”, coordonată de acad. Victor SPINEI.

Ion M. ANGHEL Tratatele de la Trianon și Paris din 1920: documentele prin care s-a consfințit înfăptuirea României Mari. Editura Academiei Oamenilor de Știință din România. București. 2018.

Evenimentul este organizat în comun de Institutul de Istorie, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice și Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei.

Programul evenimentului se atașează.

 

Media: