Lecţie publică “Protecţia supremaţiei legii: rolul Curţii Constituţionale în tendinţele determinate de provocările actuale”

Marți, 29 noiembrie 2016, ora 11.00, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1), va avea loc lecţia publică “Protecţia supremaţiei legii: rolul Curţii Constituţionale în tendinţele determinate de provocările actuale”, susținută de către dl. Dr., Prof. Dainius Žalimas, Președintele Curții Constituționale a Republicii Lituania.

Sunt invitați să participe membrii Academiei de Științe a Moldovei, cercetători științifici, reprezentanți ai instituțiilor de stat, experți naționali și internaționali în domeniul dreptului, reprezentanți ai societății civile și mass-media.

Prezența cercetătorilor științifici din cadrul ICJP al AȘM este obligatorie.

conf. univ., dr. S. Sprincean, secretar ştiinţific al ICJP al AȘM

Media: