Marcarea Zilei Internaționale a Științei la ICJPS

Azi, 10 noiembrie, este sărbătorită pe plan mondial Ziua Internațională a Științei. Aceasta a fost proclamată la 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinței generale UNESCO, pentru prima dată fiind sărbătorită la 10 noiembrie 2002, sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. Scopul acestei zile este accentuarea angajamentului internațional și național, la nivel de fiecare țară, de promovare a științei în sprijinul păcii și al dezvoltării, pentru necesitatea responsabilizării și utilizării pe larg a rezultatelor științei în beneficiul societății.

În Republica Moldova, „Ziua Științei” a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1083 din 22 noiembrie 2010 „Cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sfera ştiinţei şi inovării”.

Cu această frumoasă ocazie, direcția Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice felicită cordial întreaga comunitate mondială, în special comunitatea academică din Republica Moldova și, în mod deosebit, cercetătorii științifici din cadrul Institutului cu ocazia zilei noastre profesionale, dorindu-le la toți multă sănătate, succese remarcabile în muncă și realizarea tuturor proiectelor pe plan profesional și personal.

Cu prilejul „Zilei Științei”, domnului Iurie FRUNZĂ, doctor în drept, cercetătorului științific coordonator, sef Centru Cercetări Juridice al ICJPS și dlui Ivan RUSANDU, doctor în filosofie, cercetătorului științific coordonator din cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJPS li sa decernat Diploma de Onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM în semn de înaltă recunoștință și apreciere a activității prodigioase și contribuție substanțială la dezvoltarea științei și promovarea rezultatelor remarcabile în domeniul cercetării și inovării.

Direcția ICJPS adresează sincere felicitări cercetătorilor științifici coordonatori ai Institutului, domnilor Iurie FRUNZĂ și Ivan RUSANDU, cu ocazia decernării acestei înalte distincții profesionale, dorindu-le realizări mari pe viitor!

Mesajul de felicitare cu ocazia „Zilei Științei” al directorului ICJPS, domnului prof. univ., dr. hab. Victor JUC, se atașează.

 

Media: