Masă rotundă „Funcționalitatea instituțiilor puterii supreme în stat din Republica Moldova în condițiile pandemiei COVID-19”.

Joi, 25 martie 2021, cu începere de la ora 13.50, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, organizează online Masa rotundă cu genericul: Funcționalitatea instituțiilor puterii supreme în stat din Republica Moldova în condițiile pandemiei COVID-19.
Această manifestare științifică face parte din programul de implementare a proiectului cercetare al ANCD în cadrul ofertei de soluții de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19 (2020-2021): 20.70086.13/COV Atenuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova (FUNCOV), conducătorul proiectului: dr. hab., conf. univ. SPRINCEAN Serghei.
În cadrul evenimentului vor fi prezentate și puse în dezbatere principalele repere ale elaborărilor realizate de către membrii echipei proiectului FUNCOV referitoare la perspectivele de optimizare a funcționalității instituțiilor puterii supreme din Republica Moldova în contextul problemelor cauzate de pandemia COVID-19.
La manifestare vor participa mai mulți reprezentanți ai comunității academice din Republica Moldova și ai unor instituții de stat din Republica Moldova.
Evenimentul este adresat atât cercetătorilor și profesioniștilor din domeniu, cât și tuturor persoanelor interesate de căile și posibilitățile de atenuare a impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova.
 
Identificator: 810 5347 1169
Codul de acces: 123456

 

 
Media: