In memoriam Gheorghe Călcâi

La vârsta de 81 de ani, azi, pe data de 3 noiembrie 2023 a decedat proeminentul cercetător în domeniul sociologiei, Gheorghe Călcâi, doctor, conferențiar, cercetător coordonator în cadrul Centrului de Sociologie și Psihologie Socială al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM.

Gheorghe Călcâi s-a născut la 26 ianuarie 1942 în satul Brânzeni din raionul Edineţ. A absolvit Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova în 1968 şi a obţinut calificatul de istoric, profesor de istorie și științe sociale.

Din 1968 activează în cadrul secţiei de sociologie a AŞM în calitate de laborant superior, apoi cercetător științific inferior. În 1970 este înmatriculat la doctorantura Institutului de Sociologie al AŞ a Uniunii Sovietice (or. Moscova). În calitate de conducător ştiinţific l-a avut pe doctorul habilitat în sociologie, profesorul Vladimir Bolgov. În 1973 a absolvit doctorantura, iar în 1975 a susţinut teza de doctor în filozofie, specialitatea ”sociologie aplicată” cu tema: “Structura şi organizarea timpului liber a tineretului angajat la întreprinderile industriale”. În anul 1976 i s-a conferit titlul ştiinţific de doctor în filozofie, iar din 1988 este conferenţiar cercetător. După absolvirea doctoranturii activează în continuare în secţia de sociologie a AŞM, ocupând funcţiile de cercetător ştiinţific inferior, superior, coordonator. Între anii 1991-2006 s-a aflat în fruntea secţiei de sociologie, apoi a revenit iarăşi la funcția de cercetător ştiinţific coordonator. Prin cumul a predat sociologia studenţilor de la Universitatea Tehnică din Moldova, Academia de Studii Economice, Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă” şi Universitatea de Teologie Ortodoxă. A fost secretar al Consiliului Ştiinţific specializat pentru susţinerea tezelor de doctor în ştiinţe şi doctor habilitat în sociologie pe lângă Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, membru al colegiului de redacţie a revistei ”Economie şi Sociologie” (1991-2006), a participat la realizarea proiectului ştiinţific “Impactul reorganizării gospodăriilor de Stat şi Colective asupra situaţiei femeilor şi pensionarilor din Republica Moldova (1994-1995)”, finanţat de Banca Mondială. A participat la simpozioane şi sesiuni ştiinţifice la Chişinău, Iaşi, Bucureşti, Moscova, Saratov etc. A editat peste 120 lucrări ştiinţifice, inclusiv 6 monografii. 

Din numele întregului colectiv al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM exprimăm sincere condoleanțe rudelor, prietinilor, discipolilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe cercetătorul și omul Gheorghe Călcâi.

Ceremonia de înmormântare va avea loc duminică, 5 noiembrie 2023, cu începere de la ora 12.40, la biserica mică, cimitirul Sf. Lazăr, Doina, din mun. Chișinău.

 

Media: