Metode moderne de cercetare pentru doctoranzi

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, conform planului de învățământ, propune doctoranzilor anului I de studii din cadrul UnAȘM cursuri de însușire a 20 de metode moderne de cercetare în domeniul dreptului, științelor politice, relațiilor internaționale și sociologiei pe perioada lunii august 2015.

 

 

Curs

Data, ora, adresa

Titularul cursului

Metode moderne de cercetare din domeniul științelor politice

1.

Aplicarea metodelor general-științifice în cercetarea proceselor, instituțiilor și fenomenelor politice

11 august 2015, MARȚI, ora 9.00, bir. 315b, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Juc Victor, dr. hab. în științe politice, prof. cerc.

2.

Aplicarea abordărilor științifice în cercetarea proceselor, instituțiilor și fenomenelor politice

11 august 2015, MARȚI, ora 11.00, bir. 315b, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Juc Victor, dr. hab. în științe politice, prof. cerc.

3.

Aplicarea metodelor particular-științifice în cercetarea proceselor, instituțiilor și fenomenelor politice

13 august 2015, JOI, ora 9.00, bir. 315b, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Juc Victor, dr. hab. în științe politice, prof. cerc.

4.

Fundamentarea cercetărilor politologice pe instrumente de investigație științifică

13 august 2015, JOI, ora 11.00, bir. 315b, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Juc Victor, dr. hab. în științe politice, prof. cerc.

5.

Aplicarea principiilor neclasice și postneclasice în cercetarea proceselor, instituțiilor și fenomenelor politice

13 august 2015, JOI, ora 13.00, bir. 315b, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Juc Victor, dr. hab. în științe politice, prof. cerc.

Metode moderne de cercetare din domeniul relațiilor internaționale

1.

Aplicarea metodelor general-științifice în cercetarea relațiilor internaționale, inclusiv procese integraționiste europene

18 august 2015, MARȚI, ora 9.00, bir. 315b, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Juc Victor, dr. hab. în științe politice, prof. cerc.

2.

Aplicarea abordărilor științifice în cercetarea relațiilor internaționale postrăzboi rece

18 august 2015, JOI, ora 13.00, bir. 315b, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Juc Victor, dr. hab. în științe politice, prof. cerc.

3.

Aplicarea metodelor particular-științifice în cercetarea relațiilor internaționale, inclusiv procese integraționiste europene

11 august 2015, MARȚI, ora 13.00, bir. 315b, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Juc Victor, dr. hab. în științe politice, prof. cerc.

4.

Fundamentarea cercetărilor în domeniul relațiilor internaționale în baza instrumentelor de investigație științifică

13 august 2015, JOI, ora 15.00, bir. 315b, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Juc Victor, dr. hab. în științe politice, prof. cerc.

5.

Aplicarea principiilor neclasice și postneclasice în cercetarea relațiilor internaționale contemporane, inclusiv procesele integraționiste

11 august 2015, MARȚI, ora 15.00, bir. 315b, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Juc Victor, dr. hab. în științe politice, prof. cerc.

Metode moderne de cercetare din domeniul dreptului

1.

Probleme actuale ale teoriei generale a dreptului

25 august 2015, MARȚI, ora 13.00, bir. 408, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Smochină Andrei, dr. hab. în drept, prof. univ.

2.

Tendințe inovatoare în dezvoltarea dreptului constituțional

18 august 2015, MARȚI, ora 11.00, bir. 408, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Guceac Ion, mem. cor., dr. hab. în drept, prof. univ.

3.

Soluții de reintegrare a dreptului privat national în sistemul de drept romano-germanic

25 august 2015, MARȚI, ora 9.00, bir. 408, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Smochină Andrei, dr. hab. în drept, prof. univ.

4.

Politica penală a RM prin prisma racordării legislației la standardele europene

20 august 2015, JOI, ora 13.00, bir. 408, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

 Cușnir Valeriu, dr. hab. în drept, prof. univ.

5.

Dezvoltarea normelor dreptului international în contextul globalizării

4 august 2015, MARȚI, ora 9.00, bir. 408, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Chirtoacă Natalia, dr. în drept, conf. univ.

Metode moderne de cercetare din domeniul sociologiei

1.

Aplicarea chestionării în cercetarea contemporană

18 august 2015, MARȚI, ora 9.00, bir. 316, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Blajco Vladimir, dr. hab. în sociologie

2.

Focus grup ca metodă de cercetare calitativă

18 august 2015, MARȚI, ora 11.00, bir. 316, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Blajco Vladimir, dr. hab. în sociologie

3.

Analiza de conținut și aplicarea ei în cercetarea textelor

19 august 2015, MIERCURI, ora 9.00, bir. 316, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Blajco Vladimir, dr. hab. în sociologie

4.

Interviul aprofundat și aplicarea lui în cercetarea experților

19 august 2015, MIERCURI, ora 11.00, bir. 316, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Blajco Vladimir, dr. hab. în sociologie

5.

Observația ca metodă contemporană de cercetare

20 august 2015, JOI, ora 9.00, bir. 316, ICJP, bd. Ștefan cel Mare, 1

Blajco Vladimir, dr. hab. în sociologie

 

Notă:

1. Fiecare metodă este cuantificată cu câte 2 credite (60 ore). Doctorandul va selecta 5 metode pentru a obţine în total 10 credite necesare pentru promovarea în anul II.

2. Doctorandul poate selecta pentru însușire cursurile propuse atât de către ICJP, cât și de alte institute ale AȘM, lista completă a cărora este disponibilă pe site-ul UnASM - http://edu.asm.md/md/noutate/aviz-metode-moderne-de-cercetare-pentru-doctoranzi.

3. Metodele selectate spre a fi studiate vor fi coordonate în prealabil cu conducătorul de doctorat și titularul cursului.

4. Metodele selectate vor fi însuşite de către doctorand în cadrul ICJP al AȘM.

5. Cele 60 ore destinate studiului fiecărei metode includ ore în sala de curs şi ore destinate lucrului individual. Raportul dintre acestea este stabilit de titularul cursului în dependență de specificul metodei.

6. Fiecare doctorand completează personal certificatul de confirmare a însușirii metodelor studiate potrivit modelului stabilit, disponibil la http://edu.asm.md/md/noutate/aviz-metode-moderne-de-cercetare-pentru-doctoranzi. Cunoștințele doctorandului referitor la însușirea teoretică și aplicativă a metodelor studiate vor fi evaluate la finalul procesului de studii de către fiecare titular al cursurilor frecventate, care va face însemnările respective în Certificat.

7. Metodele vor fi studiate conform orarului cursurilor stabilit în cadrul ICJP al AȘM.

8. Certificatul de confirmare a însușirii metodelor selectate, semnat de Directorul ICJP al AȘM, se va prezenta la Secția cercetare, doctorat și formare continuă a UnASM pe data de 01.09.15.

 

 

Media: 
Etichete: