Ordinul directorului ICJPS cu privire la reorganizarea I.P. ICJPS prin fuziune (absorbție) de către I.P. USM

În scopul executării Hotărîrii Guvernului nr.485 din 13.07.2022 „Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării” și a prevederilor Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr.753 din 21.07.2022 „Cu privire la absorbția de către Universitatea de Stat din Moldova a unor instituții publice din domeniile cercetării și inovării”.

Ordon:

1.  În contextul demarării procedurii de reorganizare a Instituției Publice Universitatea de Stat din Moldova (în continuare: IP USM), (persoană juridică absorbantă), prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: IP ICJPS), (persoană juridică absorbită), drepturile și obligațiile IP ICJPS trec integral la IP USM, în conformitate cu actul de transmitere din data înregistrării fuziunii (prin absorbție), inclusiv drepturile și obligațiile care țin de gestiunea bunurilor, menținerea, cel puțin până în data de 31 decembrie 2023, a structurii organizatorice de cercetare autonomă, a nivelului de finanțare în limita cheltuielilor aprobate pentru fiecare proiect de cercetare în implementare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.485 din 13.07.2022 și a finanțării instituționale planificată pentru IP ICJPS pe anii 2022 și 2023, redistribuită, în condițiile legii, către IP USM.

2.  Luând act de Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.753 din 21.07.2022, IP ICJPS va informa salariații despre reorganizarea prin fuziune (absorbție) a IP ICJPS  de către IP USM, în conformitate cu art.1971 alin (3) din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003:

a). data declanșării procedurii de reorganizare fuziune (absobție) – 21 iulie 2022;

b). motivele reorganizării – Hotărârea Guvernului nr. 485 din 13.07.2022;

c) și d). consecințele juridice și măsurile preconizate cu referire la salariați – IP USM, în calitate de angajator, în baza noii Scheme de încadrare, prin transfer, va propune salariaților IP ICJPS locuri de muncă conform calificării profesionale și va asigura, în condițiile prevederilor legale, integrarea acestora în cadrul IP USM. În cazul imposibilității transferului unor salariați, disponibilizarea acestora se va efectua în conformitate cu legislația muncii.

3.  Prezentul Ordin se aduce la cunoștința salariaților, contra semnătură, conform Schemei de încadrare, Comitetului sindical. Anunțul public va fi plasat pe panoul informativ și pe site-ul IP ICJPS.

4.  Controlul asupra executării prezentului Ordin mi-l asum.

Director, 
 
profesor universitar, doctor habilitat Victor JUC
 
 
 
Ordinul directorului ICJPS nr. 29 din 29.07.2022 se anexează.
 
 
Media: