Participare la Conferința Internațională „Probleme sociale, psihologice și politice ale securității transfrontaliere” organizată de Universitatea Națională din Odesa

În perioada 5-6 februarie 2016, dr. Victor Mocanu, directorul Centrului Sociologie și Psihologie Socială al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, a participat la lucrările Conferinței internaționale „Probleme sociale, psihologice și politice ale securității transfrontaliere” organizată de Universitatea Națională din Odesa. În cadrul acestei manifestări științifice dr. Victor Mocanu a prezentat un mesaj de salut și comunicarea: „Modernizarea sistemului sanitar – factor-cheie al asigurării securității individuale  în Republica Moldova”. De asemenea, a fost semnat un protocol de colaborare între sociologii din Republica Moldova și colegii ucraineni, iar șefa Catedrei de Psihologie Socială și Aplicativă, Valentina Podșivalchina, doctor habilitat în sociologie, a fost decorată cu medalia onorifică „40 de ani ai Asociației Sociologilor și Demografilor din Moldova”. 

Centrul: 
Media: