Prelegere publică „Analiza scenariilor posibile de viitor pentru Republica Moldova”

Sâmbătă 12 martie 2016, în Sala Mică din incinta sediului central al Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 1, dr. Petrișor Peiu, cadru didactic al Universității Politehnice din București, consultant în afaceri, expert economic al Fundației Universitare a Mării Negre sub egida Academiei Române, a ținut prelegerea publică cu tema: ”Analiza scenariilor posibile de viitor pentru Republica Moldova”, urmată de dezbateri și schimb de opinii.
La prelegere au participat invitați din domeniul educației (din Chișinău și raioanele din jurul municipiului) și mediul academic.

conf. univ., dr. S. Sprincean, secretar ştiinţific al ICJP al AȘM

Media: 
Fisiere: