Prezentarea proiectului Catedra Jean Monnet EUREIS la Oficiul Național Erasmus+ în Moldova

La 5 octombrie 2023 a avut loc Reuniunea câștigătorilor proiectelor Jean Monnet - 2023, organizată de Oficiul Național Erasmus+ Moldova, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

Universitatea de Stat din Moldova a fost reprezentată de Victor JUC, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei și Liliana BENIUC, doctor în științe politice, conferențiar universitar, care sunt autorii proiectului Catedra Jean Monnet: „EU’s role în the emerging international system” (EUREIS).

Proiectul Catedra Jean Monnet EUREIS va oferi oportunitatea de a preda cursuri universitare, care vor aborda probleme ce țin de evoluția integrării europene și extinderile Uniunii Europene, locul și rolul Uniunii Europene într-un sistem internațional emergent, migrația ca factor al securității europene. Echipa Catedrei Jean Monnet este constituită din persoane cu merite academice remarcabile în predarea cursurilor legate de Uniunea Europeană și în gestionarea proiectelor de succes în cadrul programului Erasmus+.

Coordonator al proiectului este Liliana BENIUC, doctor în științe politice, conferențiar universitar, iar membrii sunt Victor JUC, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei și Ludmila GOLOVATAIA, doctor în științe economice, conferențiar universitar.

Proiectul Catedra Jean Monnet EUREIS își propune pentru primul an să atingă următoarele obiective: să desfășoare cercetări despre istoria integrării europene; să examineze rolul UE în sistemul internațional în plină schimbarte structurală; să sporească comunicarea între mediul universitar-academic și factorii de decizie la nivel de instituții ale puterii stat privind integrarea europeană în contextul statutului de țară candidat; să disemineze cunoștințe și informații despre Uniunea Europeană.

Eugenia Tofan,

Șef Secție,

Departamentul Cercetare și Inovare, USM