Prof. Victor JUC – membru corespondent al AȘM

Domnul Victor JUC, director al ICJPS, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, a obținut realizările deosebite pe parcursul carierei sale profesionale de mai bine de 30 de ani, în activitatea managerială în domeniul științei, dar mai ales ca cercetător științific în domeniul relațiilor internaționale, în cel al științelor politice și istoriei.

Prestația deosebită a domnul profesor Victor JUC este înalt apreciată de comunitatea științifică din Republica Moldova, fapt ce a constituit principalul motiv al alegerii domniei sale la 10 martie 2023, în calitate de membru corespondent al  Academiei de Științe din Moldova de către Adunarea Generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM.

Cu acest prilej deosebit, direcția Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, din numele întregului colectiv de cercetători, și din numele întregii comunități științifice din Republica Moldova, adresează sincere felicitări domnului membru corespondent al AȘM Victor JUC, cu urări de multă sănătate, împlinire a planurilor și proiectelor trasate și noi realizări remarcabile și pe viitor în activitatea sa profesională! 

S. Sprincean, doctor habilitat în științe politice, secretar ştiinţific al ICJPS

 

Media: