Profesorul Victor JUC - laureat al Premiului AȘM „Constantin Stere”

Recent, prin Hotărârea nr. 178 din 30 octombrie 2020 a Prezidiului AȘM, domnul doctor habilitat, profesor universitar Victor JUC, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, a devenit laureat al Premiului AȘM „Constantin Stere” în domeniul drept şi științe politice, pentru rezultate științifice de valoare obținute în anii 2018–2019, pentru ciclul de lucrări Oportunități și constrângeri de modernizare social-politică a Republicii Moldova în contextul apropierii europene și transformării relațiilor internaționale.

Cu acest deosebit prilej, întregul colectiv al Institutului adresează domnului prof. univ., dr. hab. Victor JUC sincere felicitări și înalte aprecieri, dorindu-i multă sănătate și spor în activitatea sa prodigioasă pe multiple planuri!

https://asm.md/lista-laureatilor-premiilor-academiei-de-stiinte-moldovei

 

Media: