Proiectul Strategiei Securității Naționale a Republicii Moldova discutat de reprezentanții comunității academice, societății civile și autorităților publice

În data de 11 februarie 2016 în Sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei, Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, în parteneriat cu Consiliul Suprem de Securitate al Republicii Moldova, a organizat dezbaterea publică a Proiectului Strategiei Securității Naționale a Republicii Moldova în cadrul unei mese rotunde care a întrunit membri notorii ai comunității academice, societății civile, autorităților publice centrale și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova. 

În cadrul evenimentului s-au discutat mai multe aspecte legate de procesul de elaborare a strategiei, de forma și de structura acestui document strategic. Discuțiile au abordat mai multe subiecte esențiale cu privire la noile realități interne, regionale și internaționale care au un impact direct la adresa securității naționale și afectează grav bunăstarea cetățenilor. Printre aspectele care au trezit cele mai multe discuții menționăm celea ce vizează (a) reforma instituțională și distribuția responsabilităților actorilor implicați în realizarea politicii de securitate; (b) referentul principal al politicii de securitate: individ-societate-stat; (c) problematica identității naționale; (d) eficiența statutului de neutralitate în calitate de instrument pentru asigurarea securității naționale; (e) reforma Forțelor Armate; (f) competențele Președintelui și Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova în privința problemelor ce țin de securitatea națională etc.

În majoritatea lor, participanții la acest eveniment au apreciat pozitiv conținutul textului, totodată venind cu un set de concluzii și recomandări care au fost cuprinse în rezoluția adoptată la finalul mesei rotunde.

Rezoluția  se anexează. 

Media: 
Fisiere: