Raport final pe anii 2020-2023 de realizare a programului de stat: 20.80009.1606.13 - Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană