Raport privind activitatea științifică şi inovaţională a ICJP al AȘM pe anul 2016