Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor habilitat în domeniul științelor comunicării a dnei Stepanov Georgeta

Joi, 12 noiembrie 2015, începînd cu ora 15.00 în bir.408, blocul central al Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 561.01 - teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM. La această ședință se va examina teza de doctor habilitat în științe ale comunicării, specialitatea 571.01 – jurnalism și procese mediatice, elaborată de doctorul în științe politice, conferențiarul universitar Stepanov Georgeta cu tema: Jurnalismul social din Republica Moldova: abordări teoretice și practici operaționale, consultant științific Malcoci Ludmila, doctor habilitat în sociologie, conferențiar universitar.

Media: