Susţinerea tezei de doctor în sociologie a dnei Crîşmaru Mariana

Vineri, 14 iunie 2024, ora 14.00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în sociologie a dnei Crîşmaru Mariana, conducător ştiinţific GAGAUZ Olga, doctor habilitat, conferențiar cercetător, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 541.02-24-14 a Universităţii de Stat din Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, cu titlul tezei „Tranziţia tinerilor la viaţa de adult: abordare intersectorială”, la specialitatea 541.02 - Structura socială, instituții și procese sociale.

Susţinerea publică a tezei de doctor în sociologie va avea loc în sala 309, et. 3, strada Ion Creangă, 45, mun. Chişinău.

Componența Consiliului ştiinţific specializat D 541.02-24-14 format prin decizia CC ANACEC nr. 222-05 din 29.02.2024:

1. MALCOCI Ludmila, președinte, doctor habilitat în sociologie, profesor universitar, ICJPS;

2. BUCIUCEANU-VRABIE Mariana, secretar științific, doctor în sociologie, conferențiar cercetător, INCE;

3. SPĂTARU Tatiana, doctor habilitat în sociologie, conferențiar universitar, ICJPS;

4. CHEIANU-ANDREI Diana, doctor în sociologie, conferențiar universitar, USM;

5. CHISTRUGA-SÎNCHEVICI Inga, doctor în sociologie, INCE.

Referenți oficiali:

BÎRCĂ Alic, doctor habilitat în economie, profesor universitar, ASEM;

OCERETNÎI Anastasia, doctor în sociologie, conferențiar universitar, USM

Teza de doctorat și rezumatul în variantă tipărită pot fi consultate la Biblioteca Universității de Stat din Moldova și în variantă electronică pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare: www.anacec.md/files/Crismaru-teza.pdf ,  www.anacec.md/files/Crismaru-rezumat.pdf

Avizele și comentariile la teza de doctorat pot fi transmise la adresa electronică a secretarului științific CȘS ([email protected])

Temeiul legal al anunțului: pct. 80 din Regulamentul de funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate şi de conferire a titlurilor ştiinţifice, aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 38 din 10 octombrie 2018 cu completările și modificările ulterioare.

Centrul: 
Media: