Ședința Centrului de Cercetări Juridice al ICJPS pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Bodlev Sergiu

Joi, 06 mai 2021, orele 11.00, în regim online, va avea loc ședința unității primare de cercetare - Centrul de Cercetări Juridice  din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. La ședință va fi examinata teza de doctor în drept a dlui competitor BODLEV Sergiu cu tema: „Răspunderea administrativă în domeniul vamal”, specialitatea: 552.02 – Drept administrativ, conducător științific ZUBCO Valeriu, doctor în drept, conferențiar universitar.

Experți-referenți desemnați:

Balmuș Victor, dr. hab., prof. cercet.

Costachi Gheorghe, dr. hab., prof.univ.

Smochină Andrei, dr. hab., prof.univ.

Odainic Mariana, dr., conf.univ.

Chiper Natalia, dr., conf.univ.

Teza, în format pe hârtie, poate fi consultată în prealabil pe adresa: Chișinău, blocul central al AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, bir. 308, 305.

Link: https://classroom.google.com/c/MTYzNzkzODExMjM4?cjc=6v4lhy3,

Codul conferinţelor: 6v4lhy3

În caz, dacă apar întrebări  pe marginea subiectelor tezei competitorul poate fi contactat pe adresa indicată în CV [email protected]

Se atașează teza în format electronic și alte documente regulatorii, inclusiv scenariul de susținere a tezei.

 

Media: